Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  Forumu AraArama  YardımYardım
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Pc Doktoru
 Özel Forum : Pc Doktoru
Konu Konu: Zavallı F klavye Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazanlarda
Mesaj << Önceki Konu | Sonraki Konu >>
B.H. TIRTIL
enderunlu
enderunlu
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Aralık-2004
Aktif Durum: Pasif
Gönderilenler: 451
Gönderen: 18-Haziran-2007 Saat 16:21 | Kayıtlı IP Alıntı B.H. TIRTIL

F klavye ("fe klavye" seklinde okunuyor) size ne cagrIstIrIyor ?
Maalesef, icine bizim de dahil oldugumuz yeni nesil icin F klavye: daktilo, devlet dairesi, problem, eski ve geri kalmIslIk kavramlarI ile aynI yerde duruyor beyin haritamIzda.

iste F klavyeyi "huzunlu" yapan bu algI. Cunku F klavye dunyadaki tum klavye dizilisleri arasInda en basarIlI uygulama olmasIna ragmen kendi toplumu tarafIndan en cok dIslanan aynI zamanda.

*isterseniz klavye tarihine bastan bir goz atalIm..*

Christopher Sholes 1806'ta ticari olarak basarIlI ilk daktiloyu icat ettiginde o zamanki teknoloji cok huzlu yazmaya musaade etmiyordu. Cunku harflerin bulundugu kafalar birbirine carpmakta idi. iste harflerin alfabetik sIra ile degil de QWERTY olarak
dizilmesinin bir sebebi cok kullanIlan tuslarIn konum olarak birbirinden uzak olmasI, bir diger sebebi de yazan kisiyi genel olarak olabildigince *yavaslatmaktI*. 1930'lu yIllara kadar bu boyle geldi. Bu yIllarda hem mekanik teknolojinin ilerlemesi hem de
elektronik daktilolarIn icadI ile birlikte artIk kafalarIn carpIsmasI sorun olmaktan cIkmIstI. AynI zamanda hIzlI yazmak da gitgide daha onemli hale gelmekteydi. Bu amacla 1936 yIlInda Washington Universitesi'nden Dr.August Dvorak'In onculugunde iki
asamalI bir calIsma yapIldI. ilk olarak ingilizcede kelimelerin kullanIm yogunlugu goz onunde bulundurularak harflerin kullanIm sIklIgI tablosu cIkarIldI. ikinci olarak da parmaklarIn fizyonomik ozellikleri goz onunde bulundurularak tuslarIn yeri kolaydan
zora dogru sIralandI. AyrIca sesliler sol ele sessizler sag ele konarak bir el kalkarken diger elin vurmasI saglandI. Ancak tum bu ustun ozelliklerine ragmen, Amerikan toplumunda yaygInlasmIs olan Q klavyenin yerini almasI mumkun olmadI.

1950'li yIllarda ulkemize baktIgImIzda ise daktilolarda halen standart bir dizilis goremiyoruz. Daktilo hangi ulkeden ithal ediliyorsa, o ulkenin klavyesini baz alan diziliste geliyordu. Tabii bu durum ciddi manada kaynak israfIna sebep oluyordu. iste bu
amacla Sultanahmet Ticaret Lisesi'nde Daktilografi Ogretmenligi yapan ihsan SItkI Yener onculugunde bir ekip kuruluyor. Bu ekip Dr.August Dvorak'In calIsmalarInI ornek alarak Turk Dil Kurumu'nun sozlugundeki yaklasIk 30.000 kelimede gecen harfleri
sayarak, harflerin agIrlIk tablosu olusturuyor ve bu calIsmadan elde edilen verilerle parmaklarIn fizyolojik ozellikleri birlestirilerek bugunku F klavye ortaya cIkarIlIyor. BakalIm F klavyenin ozellikleri nelerdir :

* F klavyede sIk kullanacagInIz harfler rahat kullandIgImIz parmaklarIn altIndadIr.

* Sesli harfler solda, sessizler ise sagdadIr. Turkce kelimelerde sesli sessiz harflerin birbiri ardIna gelmesi ozelliginden dolayI bu yerlestirme sekli yazIcIya hayli zaman kazandIrmaktadIr. Bir el kalkarken bir el iner. Bu sekilde beyin-el koordinasyonu
daha rahat olur.

* Temel sIra denen orta sIradaki harflerin kullanIm yogunlugu %64'tur. Yani parmaklarInIzI yerinden hic kaldIrmadan kullandIgInIz 8 harf ile yazacaklarInIzIn %55'ini yazabilirsiniz. (U,T ve S'yi saymadan) AynI sekilde ust sIrasInIn yogunlugu %24,
basIlmasI en zor olan alt sIranIn yogunlugu da sadece %12'dir.

* Sag elin yogunlugu %51, sol elin yogunlugu da %49'dur.


*Standart Turk Klavyesi*

Ortaya konan bu calIsmalar neticesinde tasarlanan Turkce F klavye, 20 Ekim 1955 tarihinde, once "BakanlIklar ArasI Standardizasyon Komitesi" tarafIndan, sonra "Devlet Malzeme Ofisi" ve "Turk StandartlarI Enstitusu" tarafIndan resmen kabul edilmis; bu
arada Gumrukler Kanunu'na da standarda uymayan klavyelerin ithalini yasaklayan bir madde eklenmistir. Ve Dvorak klavyesinin Amerika'daki basarIsIzlIgInIn aksine, F klavye yaygInlasma yonu ile de dunyada esine az rastlanIr bir basarI gostermistir. ArtIk on
parmak daktilo egitimi veren tum okullarda F klavye ogretilmekte, tum devlet dairelerinde ve ozel sektorde de sadece F klavye kullanIlmaktadIr. Ta ki 1970'li yIllarda bilgisayarlar ithal edilmeye baslanIncaya kadar. Bilenler bilir, o zamanIn IBM mainframe
makinalarInda bIrakIn F klavyeyi, Turkce karakter kullanmak bile ciddi bir sorun teskil eder. Tabii 10 milyonlarca dolarlIk bilgisayarlarIn sadece klavyesi F degil diye ulkeye sokulmamasI dusunulemez ve yasak delinir. Tabii bu sekilde bilgisayar kullanan
fakat daha once daktilo ile bir iliskisi olmamIs ve F klavyenin ozelliklerini bilmeyen apayrI bir jenerasyon olusmaktadIr. 90'lI yIllarda PC'lerin yaygInlasmasInda bu kitle oncu rol alacaktIr ve maalesef Q klavyeyi yaygInlastIran da yine bu kitle
olacaktIr. ArtIk bilgisayar sektorunde Q klavye yaygInlasmIs, F klavye kullanIcIlarI azInlIk durumunda kalmIslardIr. Bilgisayar ithalatInIn baslamasIyla, TSE ve Gumrukler Kanunu'na, sadece mekanik, elektrikli ve elektronik daktilolar icin degil,
bilgisayarlar icin de "TS 2117 - UDK 681.6.065" kodu ve "iki Elle KullanIlan Alfanumerik Klavyelerin Temel Duzeni" baslIgI ile (bugun "F Turkce" diye bilinen klavye olarak) tescil edilmis bulunmaktadIr. Yani Q klavyenin ithali hali hazIrda Turk
standartlarIna uymamasI nedeni ile yasaktIr. Fakat acI bir sekilde bu hukumlerin uygulanmasI maalesef ihmal edilmektedir.

F klavye yaygInlIgInI gazetecilik, dizgicilik, bankacIlIk, katiplik gibi profesyonel alanlarda surdururken, okullarda evlerde ve ofislerin bircogunda kullanIm alIskanlIgInI kaybetmistir.

F klavye dunya sampiyonu Turk stenograflar (Profesyonel 10 parmak klavye kullanIcIlarI) F klavye ile katIldIklarI 1967'den beri yapIlmakta olan hIzlI yazma yarIsmalarInda 34 birincilik kazanmIs ve bunlarIn 17'sinde de rekor kIrmIslardIr. Bu basarInIn
arkasInda tamamen F klavyenin Turkce'ye uygunlugu yatmaktadIr. Hatta bir yarIsmada FransIz takImInIn, "Turkler hIzlI yazmak icin ozel klavye tasarlamIs" diye itiraz etmeleri uzerine juri bu durumu goruserek "Siz de tasarlayIn" seklinde yanIt vermistir. En
son 2006'da Roma'da yapIlan yarIsmada Emrah Kuyumcu 70 dakikada 7 dilde 26.834 karakter yazarak yeni bir rekora imza atmIs ve dunya sampiyonu olmustur. Bu rekorda dikkatimizi ceken bir husus da sudur ki sadece Turkce yazmada degil, F klavye kullanarak 7
dilde yazmada rekor kIrmIstIr. Yani F klavye sadece Turkce yazmada degil, tum batI dillerinde avantaj saglamaktadIr.

http://www.interstenoturk.com/dunyasampiyonalari.html aresinden dunya sampiyonlarIndaki derecelerimiz gorulebilir.

 

* F ve Q klavye ile ilgili bazI Mit'ler .. *

* F klavye eski bir klavyedir.

  Bilakis F klavye Q klavyeden tam olarak 95 sene sonra icad edilmistir ve en gelismis klavye duzenidir.

* Q klavye dunya standardI bir klavyedir.

  Tum Avrupa ulkelerinin kendi klavye duzenleri vardIr. Hata Amerika'da dahi profesyonel sekreterler, zabIt katipleri "Dvorak" klavye kullanmaktadIr ve bircok kutuphane ve universitede de standart olarak Dvorak klavye bulunmaktadIr.

* ingilizce yazmak icin Q klavye daha uygundur.

  Tam aksine Q klavye yazma hIzImIzI yavaslatmak icin olusturulmustur. Oysa F klavye ingilizece huzlu yazIm klavyesi olan "Dvorak" klavyenin prensiplerine gore icad edildiginden (mesela seslilerin sol elde sessizlerin sag elde toplanmasI gibi) ingilizce
yazmada da Q klavye'ye gore daha avantajlIdIr. En son Emrah Kuyumcu'nun 7 dilde yazmada kIrdIgI rekor bunu teyid etmektedir.

* Bir kere Q klavyeye alIstIm artIk donemem.

  Tecrube ile sabittir ki yogun olarak yazI yazan birinin Q klavyeden F klavyeye gectikten sonra F klavye ile yazma hIzInIn Q klavye ile yazma hIzInI gecmesi sadece 3 gun surmektedir.

* Q klavye ile de on parmak yazmak mumkundur.

  Evet Q klavye ile de bakmadan on parmak yazIlabilir ancak bu iki parmakla Q klavye kullanmaya gore ciddi bir avantaj saglamamaktadIr. Cunku cok kullanIlan harfler zor erisilen yerlerdedir. Ve orantIsIz bir sekilde harfler en zor kullandIgImIz serce
parmaklarImIzIn altIna denk gelmektedir. Ornegin Turkcede en az kullanIlan j harfi Q klavyede en rahat kullanIlan sag isaret parmagInIn altIna denk gelmektedir ki, bu da sag isaret parmagImIzI atIl olarak beklettigimiz anlamIna gelir.__________________
Bir vakte erdi ki bizim günümüz-Yiğit belli değil mert belli değil-Dünyanın gidişi acayip oldu-Koyun belli değil kurt belli değil

Yukarı Dön Göster B.H. TIRTIL's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: B.H. TIRTIL
 

Eğer Bu Konuya Cevap Yazmak İstiyorsanız İlk Önce Giriş
Eğer Kayıtlı Bir Kullanıcı Değilseniz İlk Önce Kayıt Olmalısınız

  Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazıcı Sürümü Yazıcı Sürümü

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Powered by Web Wiz Forums version 7.92
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide