HTML 4.0 KOMUTLARI

Tüm World Wide Web dokümanları HTML adı da verilen Hypertext Markup Language kullanılarak yaratılmıştır. Bu dil, bir dokümanı gizli etiketlerle işaretleyerek Web dokümanları yaratmanızı sağlar. Bu HTML etiketleri, bir Web dokümanının sunumunu, yapısını, etkileşimini belirler; bunlar < ve > karakterleriyle çevrilmiştir. Bunun bazı örnekleri paragraflar için <P> etiketi, satır kesmesi için <BR> etiketi ve resimler için <IMG> etiketi olabilir.
Bir Web dokümanını tarayıcınıza yüklerken bu etiketlerin hiçbirini görmemenize karşın, bunların doküman üzerinde yarattıkları etkilerin tümünü görebilirsiniz.


Muhtemelen çoğu zaman, herhangi bir HTML editörü kullanırken Web sayfalarınız bu HTML etiketlerine hiç bakmadan yaratacaksınız. Çoğu kişi, HTML'i geri planda kullanarak, dilin karmaşık kısımlarını gizleyen HTML editörleri ile çalışmanın daha kolay olduğunu düşünüyor. Ama hangi editörü kullanırsanız kullanın sonuçta kaynak koda bir göz attığınızı fark edeceksiniz. Yani profesyonelleşme yolunda ilerlemek istiyorsanız eninde sonunda HTML kodlamasına girmeniz gerekecek.


Bu yazımızda, bir Web sayfasında karşınıza çıkabilecek tüm HTML etiketlerinin amacını ve işlevini bulacaksınız. Bu, World Wide Web Consortium'un tanımladığı en güncel sürüm olan HTML 4.0'ı kapsıyor.
W3C adı da verilen World Wide Web Consortium, HTML'i 1990'ların başlarında yarattı. Bu kurum, HTML'e ve HTML'le ilgili gelişmelere önderlik ediyor. Eksiksiz HTML 4.0 tanımı için, şu Web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://www.w3.org/MarkUp/


Bu yazıda aşağıdaki terimler kullanılacak:
" URI, World Wide Web üzerindeki bir kaynağı belirten Uniform Resource Identifier'ın (Uniform Kaynak Tanımlayıcı) kısaltmasıdır. Bir diğer deyişle, bu bir Web sayfasının veya Web'deki başka bir doküman tipinin adresi olabilir.
" Meta-veri, dokümanın bir parçası olmak yerine, bir dokümanı tanımlayan bilgidir.
" Eski bir öğe, HTML'in eski bir versiyonunda kullanılan ve HTML 4.0'da değiştirilmiş bir öğedir ("artık kullanılmamaktadır" şeklinde de ifade edilebilir).

Ortak Nitelikler
HTML 4.0'daki etiketlerin çoğu aynı niteliklere (attribute) sahiptir. Aşağıdaki listede bunların en sık kullanılanlarını görüyorsunuz:
" accesskey="karakter": Form denetimlerinde ve <a> (anchor) etiketlerinde, doküman öğesine erişim için kullanılabilen tek karakter.
" align="metin": Bir dokümanın bir kısmındaki bilginin hizalanması.
" alt="metin": Resimleri, formları, nesneleri ve bir dokümanın diğer kısımlarını tanımlayan alternatif metin.
" char="karakter": Bir tablonun içeriği hizalanırken, bir hizalama ekseni olarak davranan karakter.
" charoff="sayı": Tablo içeriğini hizalarken, eksen karakterinden itibaren bırakılacak boşluk sayısı.
" class="metin": Doküman öğesine atanmak üzere birbirinden boşluklarla ayrılmış bir veya daha fazla sınıf ismi.
" dir="metin": Metin ve tabloların doğrultusu: "ltr" (left-to-right, yani soldan sağa) veya "rtl" (right-to-left, yani sağdan sola).
" disabled: Bir form üzerindeki denetimi kullanıcı girdisini idare edemeyeceği şekilde iptal eden bir nitelik.
" id="metin": Doküman öğesine verilecek isim.
" lang="metin": Bir doküman öğesinin niteliklerinde ve içerdiği metinde kullanılan dil.
" name="metin": Doküman öğesi için bir isim.
" onblur="script": Bir doküman öğesi kullanıcı girişi odağını yitirdiğinde olan bir olay.
" onchange="script": Bir doküman kullanıcı girişi odağını yitirdiğinde ve değeri odaktayken değiştirilen bir doküman öğesi.
" onclick="script": Kullanıcı doküman öğesine fareyle tıkladığında olan bir olay.
" ondblclick="script": Kullanıcı doküman öğesi üzerine fareyle çift tıkladığında olan bir olay.
" onfocus="script": Bir doküman öğesi, kullanıcı girişi odağını aldığında olan bir olay.
" onkeydown="script": Bir tuş basıldığında olan bir olay.
" onkeypress="script": Bir tuşa basılıp bırakıldığında olan bir olay.
" onkeyup="script": Bir tuş bırakıldığında olan bir olay.
" onload="script": Tüm doküman veya bir frameset'teki tüm çerçeveler yüklendiğinde olan bir olay.
" onmousedown="script": Fare doküman öğesi üzerindeyken fareyle tıkladığında olan bir olay.
" onmouseout="script": Fare, bir doküman öğesi üzerindeyken o öğeden uzaklaşırken olan bir olay.
" onmouseover="script": Fare imleci bir doküman öğesi üzerine getirildiğinde olan bir olay.
" onmousemove="script": Fare imleci bir doküman öğesi üzerindeyken hareket ettirildiğinde olan bir olay.
" onmouseup="script": İmleç bir doküman öğesi üzerindeyken kullanıcı fare öğesini bıraktığında olan bir olay.
" onreset="script": Bir formdaki tüm kontroller resetlendiğinde olan bir olay.
" onselect="script": Bir metin işleme kullanıcı kontrolü seçildiğinde olan bir olay.
" onunload="script": Bir doküman bir pencere veya çerçeveden atıldığında olan bir olay.
" readonly: Bir form kontrolündeki bir değerin değiştirilemeyeceğini belirten bir nitelik.
" style="metin": Bu bağımsız doküman öğesi için stil bilgisi.
" tabindex="sayı": Doküman öğesinin sekme sırasındaki konum.
" target="metin": Bir dokümanın içinde açılması gereken çerçevenin adı.
" title="metin": Bir doküman öğesi hakkında açıklayıcı metin.
" usemap="URI": Bir imagemap'in doküman öğesiyle ilişkilendirilecek URI'si, bunun mevcut <MAP> öğesinin name niteliğine uyması gerekir.
" valign="metin": Tablo hücreleri içindeki bilginin dikey hizalaması.
Etiketler
Bu bölümde, HTML'nin 4.0 versiyonunun bir parçası olan etiketlerin açıklamalarını göreceksiniz. Burada etiketlerin listelenmesinde büyük harfler kullanılmaktadır. Geleneksel olarak, bu etiketlerin büyük veya küçük harfle yazılması önemli değil, ancak W3C'nin gelecekteki tanımlarında etiketlerin çoğunda sadece küçük harflerin kullanılması gerekebilir (<!DOCTYPE> burada gördüğünüz tek istisna). Yani, HTML kodlarken, etiketleri küçük harflerle yazmalı veya kendinizi bunları birkaç yıl içinde değiştirmeye hazırlamalısınız.

<!DOCTYPE…>
" Amacı: Bu etiket bir dokümanın ilk satırı olarak görülür ve kullanılan HTML versiyonunu belirtir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: Yok
Aşağıdaki örnekte üç <!DOCTYPE> etiketi kullanılmaktadır:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">
Bu etiketlerin her biri, bir URI içerir. Bu URI'lerin dosya adları sırasıyla strict.dtd, loose.dtd ve frameset.dtd. Bu isimler, dokümandaki HTML desteğinin seviyesini aşağıdaki şekilde tanımlar:
" Strict: Doküman eski hiçbir şeyi ve çerçeveleri kullanmaz.
" Loose: Doküman, dilin görsel sunumla ilgili bazı eski öğelerini kullanır.
" Frameset: Doküman, bir önceki düzeydekiyle aynı eski öğeleri kullanır ve ayrıca çerçeveler içerir.
İdeal olarak, Strict <!DOCTYPE>'ın kullanılması gerekir, çünkü bu HTML 4.0'la tam olarak uyumludur. Loose <!DOCTYPE> kullanmanın tek nedeni, Style Sheet'ler gibi sunuyla ilgili bazı HTML 4.0 öğelerinin henüz Web tarayıcısı geliştiricileri tarafından tam olarak desteklenmemesidir.

<A>
" Amacı: Bu etiket bir yer imini (anchor) gösterir: Bu, World Wide Web'deki başka bir kaynakla ilişkili bir doküman parçasıdır. Bu aynı dokümanın iki kısmı arasında bir ilişki yaratmak için de kullanılabilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o coords="metin": Bir imagemap alanının yer imiyle (anchor) ilişkili geometrik şeklinin koordinatları.
o name="metin": Yer iminin ismi.
o href="URI": URI'i tarafından belirtilen, yer iminin ilişkilendirilmesi gereken Web üzerindeki bir kaynak.
o hreflang="metin": Bir href niteliği tarafından belirtilen kaynağın dili.
o type="isim": Web üzerinde ilişkili kaynağın içerik tipi.
o rel="bağ_tipi": Geçerli dokümanın Web üzerindeki ilişkili kaynakla ilişkisinin tipi.
o rev="bağ_tipi": Web üzerindeki ilişkili kaynağın geçerli dokümanla ilişkisi.
o shape="metin": Yer imiyle ilişkili bir imagemap alanının geometrik şekli.
o charset="metin": Web üzerindeki ilişkili kaynağın karakter kümesi
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: accesskey, class, dir, id, lang, onblur, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tabindex, target, title

<ABBR>…</ABBR>
" Amacı: Bu etiketin içinde kısaltma olan bir metin yer alır.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

ACRONYM>…</ACRONYM>
" Amacı: Bu etiketin içinde sözcüklerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma yer alır.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<ADDRESS>…</ADDRESS>
" Amacı: Bu etiket, tüm dokümanın veya dokümanın belirli bir kısmının yazarının irtibat bilgilerini içerir. Web tarayıcılarının çoğu, bu bilgiyi diğer yazılardan farklı bir tarzda gösterir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup

<APPLET>
Bu etiket artık kullanılmamaktadır. Günümüzde tarayıcıların çoğu Java applet'leri için <OBJECT> etiketini destekler. Java Plug-In'i durumunda, diğer plug-in'lerde olduğu gibi <EMBED> etiketi kullanılabilir.

<AREA>
" Amacı: Bu etiket, bir imagemap üzerinde bir bağla ilişkilendirilmesi gereken bir alanı belirtir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler:
o href="URI": Imagemap'in ilişkilendirilmesi gereken bir URI.
o shape="metin": Alanın geometrik şekli
o coords="metin": Geometrik şeklin koordinatları
o nohref: Bu nitelik alanın kendisiyle ilişkili bir bağlantıya sahip olmadığını belirtir.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: accesskey, alt, class, dir, id, lang, name, onblur, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tabindex, target, title

<B>…</B>
" Amacı: Bu etiket, koyu gösterilmesi gereken metni içerir. Bu etiket eskimiş değildir, ancak HTML 4.0 tanımlarında daha iyi bir alternatif olarak Style Sheet kullanımı tavsiye edilmektedir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<BASE>
" Amacı: Bu etiket, dokümanın temel URI'sini açık olarak tanımlamakta kullanılır. Temel URI, dokümandaki tüm izafi URI'lerle bir arada kullanılarak Web üzerindeki bir kaynağı tam adresi oluşturulur.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler:
o href="URI": Dokümanın temel URI'si.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: target

<BASEFONT>…</BASEFONT>
Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

<BIG>…</BIG>
" Amacı: Bu etiket, normal yazı tipine göre daha büyük gösterilmesi gereken metni içerir. Hâlâ kullanılmaktadır, ancak HTML 4.0 tanımında daha iyi bir alternatif olarak Style Sheet kullanımı önerilmektedir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<BLOCKQUOTE>…</BLOCKQUOTE>
" Amacı: Bu etiket, doküman görüntülenirken kendi paragrafında görünmesi gereken bir alıntı metin bloğunu içerir. Daha kısa alıntılar <Q> etiketinin içinde kullanılabilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o cite="URI": Alıntının kaynağı hakkında bilgi içeren bir dokümanın adresi.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title <BLOCKQUOTE> etiketi, bir alıntı söz konusu olmasa da, bir metin bloğuna girinti vermek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kullanım tarzı, HTML 4.0 ile eskimiştir ve aynı etkinin sağlanması için Style Sheet kullanımı önerilir.

<BODY>…</BODY>
" Amacı: Bu etiket, doküman Web tarayıcısı gibi bir program tarafından yüklendiğinde görünmesi gereken doküman içeriğini içerir. Pek çok sunu niteliği artık kullanılmamakta, aynı iş için <STYLE> etiketi kullanılmaktadır.
" Başlangıç Etiketi: Seçime bağlı
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: alink, background, bgcolor, link, text, vlink
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeyup, onkeypress, onload, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onunload, style, title

<BR>
" Amacı: Bu etiketi, bir dokümana boş bir satır ekleyerek, izleyen metnin ve diğer öğelerin yeni bir satırda gösterilmesini sağlar.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: clear
" Diğer Nitelikler: class, id, style, title

<BUTTON>…</BUTTON>
" Amacı: Bu etiket bir forma bir düğme kontrolü ekler.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o name="metin": Düğmenin adı
o value="metin": Düğmenin ilk değeri
o type="metin": Forma eklenecek düğmenin tipi
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: accesskey, class, dir, disabled, id, lang, onblur, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeyup, onkeypress, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tabindex, title

<CAPTION>…</CAPTION>
" Amacı: Bu etiket, bir tablonun kısa bir tanımını içerir. <CAPTION> etiketinin bir <TABLE> etiketinden hemen sonra gelmesi gerekir. Bir tablo sadece bir tek kısa tanıma sahip olabilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: align
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeyup, onkeypress, onload, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onunload, style, title

<CENTER>…</CENTER>
Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

<CITE>…</CITE>
" Amacı: Bu etiket, bir iktibası veya benzer türde başka bir kaynağa referansı içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<CODE>…</CODE>
" Amacı: Bu etiket, bir bilgisayar programlama dilindeki kaynak kodu veya benzer bilgiyi gösteren metni içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<COL>…</COL>
" Amacı: Bu etiket, bir tablonun yapılandırılması için bir sütununu içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler:
o span="sayı": Sütun grubundaki sütun sayısı.
o width="sayı": Sütun grubundaki sütunların varsayılan genişliği.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

<COLGROUP>…</COLGROUP>
" Amacı: Bu etiket, bir tablodaki bir sütun grubunu aynı anda yapılandırmak üzere kapsar.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler:
o span="sayı": Sütun grubundaki sütun sayısı.
o width="sayı": Sütun grubundaki sütunların varsayılan genişliği.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

<DEL>…</DEL>
" Amacı: Bu etiket, dokümanın eski düzenlemelerinden sonra silinen bir kısmını içerir. Bu etiketin içindeki metin genellikle üstü çizili karakterlerle gösterilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o cite="URI": Eklenen kısım hakkında bilgi içeren bir dokümanın adresi.
o datetime="date_and_time": Eklemenin yapıldığı tarih ve saat.
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown,onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<DD>…</DD>
" Amacı: Bu etiket, bir terimin tanımını sağlayan bir metin bloğunu içerir. Bu etiketin kendisi de bir <DD> etiketinin içinde yer alır. Bir tanım ve terim listesi, bir <DL> etiketinin içinde bulunur.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<DFN>…</DFN>
" Amacı: Bu etiket, bir tanım ya da tanımlanan bir şey olan metni içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<DIR>…</DIR>
Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

<DIV>…</DIV>
" Amacı: Bu etiket, bir doküman parçasını kendi bloğunda içerir. İçeriği organize etmek için bir iç metod olarak kullanılır ve kısmın sunumunu değiştiren niteliklerle kullanılabilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: align
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<DL>…</DL>
" Amacı: Bu etiket bir terim listesini ve tanımlarını içerir. Terimler ve tanımlar sırasıyla <DT> ve <DD> etiketleri arasında verilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<DT>…</DT>
" Amacı: <DT>, bir tanım tipi listesinde bir metin bloğunu bir tek terim olarak tanımlar. Terim ve tanımların toplamı, bir

<DL> etiketinin içinde yer alır.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<EM>…</EM>
" Amacı: Bu etiket, özel vurgu gerektiren metni içerir. Web tarayıcılarının çoğu, bu metni italik gösterir. Daha güçlü vurgu için <STRONG> etiketini kullanın.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<FIELDSET>…</FIELDSET>
" Amacı: Bu etiket, bir form üzerinde bir grup ilgili kontrolü içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: align
" Diğer Nitelikler: accesskey, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<FONT>…</FONT>
; Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

<FORM>…</FORM>
" Amacı: Bu etiket, dokümanı izleyen kişinin bilgi girdiği bir grup ilgili kontrolü içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o action="URI": Formun sonuçlarını alacak ve işleyecek URI.
o method="metin": Form sonuçlarının iletilmesinde kullanılacak metod.
o enctype="metin": Form sonuçlarının iletilmesinde kullanılan içerik tipi.
o accept-charset="metin": Form sonuçlarında kabul edilmesi gereken, birbirinden virgülle ayrılmış bir veya daha fazla karakter grubu.
o accept="metin": Formu kullanarak başarıyla aktarılabilen, birbirinden virgülle ayrılmış bir veya daha fazla içerik tipi.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onreset, onsubmit, style, target, title

<FRAME>…</FRAME>
" Amacı: Bu etiket, bir çerçeveyi içerir ve görünüşünü ayarlar.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler:
o name="metin": Çerçevenin ismi.
o longdesc="URI": Çerçevenin uzun tanımını içeren bir dokümanın URI'si.
o src="URI": Çerçevenin içeriğini içeren bir dokümanın URI'si.
o noresize: Çerçevenin boyunun değiştirilemeyeceğini belirten bir nitelik.
o scrolling="metin": Çerçevede kaydırmanın nasıl gerçekleşeceği.
o frameborder="sayı": Çerçeve etrafında bir çerçevenin olup olmayacağı.
o marginwidth="sayı": Çerçevenin içeriği ile sol ve sağ kenarları arasındaki boşluk.
o marginheight="sayı": Çerçevenin içeriği ile üst ve alt kenarları arasındaki boşluk.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, id, style, target, title

<FRAMESET>…</FRAMESET>
" Amacı: Bu etiket, bir dokümandaki çerçevelerin düzeni için gereken bilgiyi içerir. <BODY> etiketi yerine kullanılır ve dokümanın başlık kısmından hemen sonra gelmelidir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o rows="liste": Frameset'teki her dikey çerçevenin yüksekliği, değerleri virgülle ayrılır.
o cols="liste": Frameset'teki her yatay çerçevenin genişliği, değerler birbirinden virgülle ayrılır.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, id, onload, onunload, style, title

<HEAD>…</HEAD>
" Amacı: Bu etiket, bir dokümanı tanımlayan başlık bilgisini içerir, örneğin başlığı ve içeriğinin tanımı gibi. Bu etiketin içindeki bilgi, sayfa bir tarayıcıda izlenirken gösterilmez.
" Başlangıç Etiketi: Seçime bağlı
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler:
o profile="URI": Başlıkta tanımlanabilecek meta-bilgi hakkında bilgi içeren bir dokümanın adresi.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: lang, dir
H1>…</H1>, <H2>…</H2>, <H3>…</H3>, <H4>…</H4>, <H5>…</H5> ve <H6>…</H6>
" Amacı: Bu etiketlerin her biri doküman üzerinde gösterilen bir başlığı içerir. Bu başlıklar <H1>'den (en baskın) <H6>'ya (en az baskın) kadar gider.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: align
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<HR>
" Amacı: Bu etiket, yatay bir çizgiyi dokümanın bir parçası olarak gösterir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: align, noshade, size, width
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<HTML>…</HTML>
" Amacı: Bu etiket bir HTML dokümanını tamamen içerir.
" Başlangıç Etiketi: Seçime bağlı
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: version
" Diğer Nitelikler: lang, dir

<I>…</I>
" Amacı: Bu etiket, italik görünmesi gereken metni içerir. Eskimemesine karşın, HTML 4.0 tanımı Style Sheet'leri daha iyi bir alternatif olarak önermektedir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<IFRAME>…</IFRAME>
" Amacı: Bu etiket, bir dokümana resimler ve diğer nesnelerle aynı şekilde eklenen bir çerçeveyi içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o frameborder="sayı": Çerçeve etrafında bir çerçevenin olup olmayacağı.
o longdesc="URI": Çerçevenin uzun açıklamasını içeren bir dokümanın URI'si.
o marginheight="sayı": Çerçevenin içeriği ile üst ve alt kenarları arasındaki boşluk.
o marginwidth="sayı": Çerçevenin içeriği ile sol ve sağ kenarları arasındaki boşluk.
o name="metin": Çerçevenin adı.
o scrolling="metin": Çerçevede kaydırmanın nasıl yapılacağı.
o src="URI": Çerçevenin içeriğini kapsayan bir dokümanın URI'si.
o width="sayı": Çerçevenin genişliği.
o height="sayı": Çerçevenin yüksekliği.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: align, class, id, name, style, target, title

<IMG>
" Amacı: Bu etiket, dokümanın bir parçası olarak gösterilen bir resim dosyasını içerir. <OBJECT> etiketi de resim dosyalarını göstermekte kullanılabilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler:
o height="sayı": Resmin yüksekliği.
o hspace="sayı": Bir dokümanda, resim ile sol ve sağındaki bilgiler arasında bırakılacak beyaz alanın miktarı.
o ismap: Resmin sunucu tarafındaki (server-side) bir imagemap olduğunu belirten bir nitelik.
o src="URI": Resim dosyasının URI'si.
o longdesc="URI": Resmin ve içerdiği imagemap'lerin tanımını içeren bir URI.
o vspace="sayı": Bir dokümanda, resim ile üst ve altındaki bilgiler arasında bırakılacak beyaz alanın miktarı.
o width="sayı": Resmin genişliği.
" Eski Nitelikler: align, border
" Diğer Nitelikler: alt, class, dir, id, ismap, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, usemap

<INPUT>
" Amacı: Bu etiket, bir formun paçası olan bir kontrolü içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler:
o accept: Formu işleyen sunucu tarafından başarıyla gönderilebilen, birbirinden virgülle ayrılmış içerik tipi listesi.
o name="metin": Kontrolün ismi.
o type="metin": Forma dahil edilecek kontrolün tipi.
o value="metin": Kontrolün ilk değeri.
o size="sayı": Kontrolün girdi alanının boyu.
o maxlength="sayı": Bir kontrolün metin girdisi alanına girilebilecek maksimum karakter sayısı.
o checked: Bu nitelik, form ilk kez gösterilirken, bir radyo düğmesi veya onay kutusu kontrolünün seçili halde gösterilmesini belirtir.
o src="URI": Submit düğmesi olarak gösterilecek bir resmin URI'si.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: accesskey, align, alt, class, dir, disabled, id, lang, onblur, onchange, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onmouseup, onselect, readonly, style, tabindex, title, usemap
<INS>…</INS>
" Amacı: Bu etiket, dokümanın önceki düzenlenmesinden sonra eklenen bir doküman kısmını içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o cite="URI": Eklenen kısım hakkında bilgi içeren bir dokümanın adresi.
o datetime="tarih_ve_zaman": Eklemenin yapıldığı tarih ve saat.
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<ISINDEX>
Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

<KBD>…</KBD>
" Amacı: Bu etiket, kullanıcının bir bilgisayar programında girdiği bilgileri veya buna benzer bilgileri içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<LABEL>…</LABEL>
" Amacı: Bu etiket, etikete sahip olmayan form kontrollerine bir etiket sağlamakta kullanılır.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o for="metin": Bu etiketin ilişkili olduğu kontrolün ID (kimlik) ismi.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: accesskey, class, dir, id, lang, onblur, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<LEGEND>…</LEGEND>
" Amacı: Bu etiket, birbiriyle <FIELDSET> etiketi kullanılarak ilişkilendirilmiş bir grup kontrol için bir başlık sağlar. Bu etiketin <FIELDSET> etiketinin içinde yer alması gerekir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: align
" Diğer Nitelikler: accesskey, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<LI>…</LI>
" Amacı: Bu etiket, bağımsız olarak numaralanacak bir öğe listesini içerir. Listedeki her öğe, <LI> etiketiyle tanımlanır. Numaralama olmadan bir listeyi göstermek için <UL> etiketini kullanın.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: compact, type, value
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<LINK>…</LINK>
" Amacı: Bu etiket bir bağı tanımlar: Bu doküman ve diğer kaynaklar arasındaki bir ilişkiyi. Bu ilişkilerin birden fazlası tanımlanabilir, ancak <LINK> bir dokümanın sadece başlık kısmında kullanılabilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler:
o name="metin": Yer iminin (anchor) ismi.
o href="URI": URI'i ile belirtilen Web üzerindeki bir kaynak ve onunla ilişkilendirilmesi gereken yer imi.
o hreflang="metin": Bir href niteliğiyle tanımlanan kaynağın dili.
o media="metin": Style sheet bilgisinin hedeflenen ortamı.
o type="isim": Web üzerindeki ilişkili kaynağın içerik tipi.
o rel="bağ_tipi": Geçerli dokümanın, Web üzerindeki ilişkili dokümanla ilişki tipi.
o rev="bağ_tipi": Web üzerindeki ilişkilendirilen kaynağın geçerli dokümanla ilişki tipi.
o charset="metin": Web üzerindeki ilişkilendirilen kaynağın karakter kümesi.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: accesskey, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tabindex, target, title

<MAP>…</MAP>
" Amacı: Bu etiket, bir nesnenin alanlarını bağlarla ilişkilendiren istemci tarafındaki (client-side) bir imagemap'i içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o name="metin": Imagemap'in ismi.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<MENU>…</MENU>
Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

<META>
" Amacı: Bu etiket, doküman için pek çok farklı özellik içerebilen bir meta-veri özelliğini tanımlar.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler:
o name="metin": Özelliğin ismi.
o content="metin": Özelliğin değeri.
o http-equiv="metin": Bu etiketin değerine ayarlanacak bir HTTP Response Header'ın (HTTP cevap başlığı) ismi (http-equiv, name niteliğine alternatif olarak kullanılır).
o scheme="metin": content niteliğinin nasıl kullanıldığını belirten ilave bilgi.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: lang, dir

NOFRAMES>…</NOFRAMES>
" Amacı: Bu etiket, aynı dokümanda çerçevelere bir alternatifi içerir. Çerçeveleri desteklemeyen tarayıcılar, bu alternatif içeriği gösterir. <NOFRAMES> etiketinin bir <FRAMESET> etiketiyle kullanılması gerekir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, lang, id, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<NOSCRIPT>…</NOSCRIPT>
" Amacı: Bu etiket, bir script çalıştırılmadığında gösterilecek içeriği içerir; bunun nedeni script'leri desteklemeyen tarayıcı yazılımı veya kullanılan script dilini desteklenmemesi olabilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o src="URI": Script'i içeren bir dokümanın URI'si.
o type="metin": Kullanılan script dili.
o defer: Bu nitelik, script'in dokümana herhangi bir içerik eklemediğini belirtir.
" Eski Nitelikler: language
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<OBJECT>…</OBJECT>
" Amacı: Bu etiket dokümanın bir parçası olarak sunulan bir nesneyi içerir. Nesneler, dosyalar, etkileşimli programlar veya diğer HTML dokümanları olabilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o classid="URI": Nesne tipine göre data niteliğinin yerine veya onunla birlikte kullanılabilen bir nesne uygulamasının URI'si.
o codebase="URI": Nesnenin nitelikleri olarak tanımlanan diğer URI'lerin temel URI'si.
o codetype="metin": classid niteliği tarafından tanımlanan verinin içerik tipi.
o data="URI": Nesneyle ilişkilendirilen verinin URI'si.
o height="sayı": Nesnenin yüksekliği.
o hspace="sayı": Bir dokümanda nesne ile sol ve sağındaki diğer bilgiler arasında bırakılacak boşluğun miktarı.
o width="sayı": Nesnenin genişliği.
o type="metin": data niteliği ile tanımlanan verinin içerik tipi.
o archive="URI'ler": Daha hızlı dosya transferi için, classid ve data'yı içeren arşiv dosyalarının URI'leri.
o declare: Bu nesnenin bildirildiğini, ancak bundan sonraki bir <OBJECT> etiketi sunmadığı sürece sunulmamasını belirten bir nitelik.
o standby="metin": Bir nesne çekilirken gösterilmesi gereken bir mesaj.
o vspace="sayı": Bir dokümanda resim ile altındaki ve üstündeki diğer bilgiler arasında bırakılacak boş alan miktarı.
" Eski Nitelikler: align, border
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, name, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tabindex, title, usemap

<OL>…</OL>
" Amacı: Bu etiket, tek tek numaralanacak bir öğe listesini içerir. Listedeki her öğe <LI> etiketiyle tanımlanır. Bir listenin numaralama olmadan gösterilmesi için, <UL> etiketi kullanılır.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: compact, start, type
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<OPTION>…</OPTION>
" Amacı: Bu etiket, bir formdaki bir menü kontrolüne bir seçenek ekler.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler:
o selected: Bu nitelik, menü ilk kez gösterilirken bu seçeneğin seçili olmasının gerektiğini belirtir.
o value="metin": Seçeneğin ilk değeri.
o label="metin": Seçenek için alternatif olarak
Eski Nitelikler: Yok Diğer Nitelikler: class, dir, disabled, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup, style, title
<OPTGROUP>…</OPTGROUP>
" Amacı: Bu etiket, bir formda bir menü seçeneği grubunu içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o label="metin": Seçenek grubunun etiketi.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, disabled, id, lang, onblur, onchange, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onfocus, style, title


<P>…</P>
" Amacı: Bu etiket bir metin paragrafını içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: align
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown,_onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title
Pek çok HTML yazarı, bir dokümana boş satırlar eklemek için bir ya da daha fazla <P> etiketini herhangi bir metin olmadan kullanır. Bu, HTML 4.0 tanımında teşvik edilmemektedir: HTML 4.0, HTML izleme yazılımının metin içermeden tekrarlanan <P> etiketlerini dikkate almamasının gerektiğini söyler.

<PARAM>
" Amacı: Bu etiket bir parametreyi belirler. Bir parametre, dokümanın bir parçası olarak sunulmadan önce, bir nesneye sağlanacak bir değerdir. Birden fazla parametre kullanılabilir, ancak bunların tümünün ilişkili oldukları <OBJECT> etiketinin içinde olması gerekir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: İzin verilmez
" Özel Nitelikler:
o name="metin": Parametrenin ismi.
o value="metin": Parametrenin değeri, bu bir metin katarı, bir nesne veya bir ya da daha fazla değerin depolandığı bir kaynağın URI'si olabilir.
o valuetype="metin": Parametrenin değeri olarak depolanan bilginin tipi.
o type="metin": value ile belirtilen URI'nin içerik tipi.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: id

<PRE>…</PRE>
" Amacı: Bu etiket, diğer HTML metinleriyle aynı şekilde biçimlendirilmemesi gereken metni içerir. Web tarayıcılarının çoğu bu metni, tüm boşluklarını aynen koruyarak, sabit aralıklı bir yazı tipiyle gösterir. HTML, normalde, tekrarlanan boşluk karakterlerini dikkate almaz. Satır sonundaki kelimeler alt satıra atılmayabilir, bu yüzden metin tarayıcı penceresinin sağ kenarından ileriye doğru devam edebilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: width
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<Q>…</Q>
" Amacı: Bu etiket, doküman izlenirken çevresinde tırnak işaretleriyle gösterilecek kısa bir metni içerir. <BLOCKQUOTE> etiketiyle sağlanan daha uzun alıntılardan farklı olarak, bu metin diğer içerikten paragrafla ayrılmaz.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o cite="URI": Alıntının kaynağı hakkında bilgi içeren bir dokümanın adresi.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<S>…</S>
Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

<SAMP>…</SAMP>
" Amacı: Bu etiket, bir bilgisayar programı, bir script veya benzer bir prosesin çıktısındaki metni göstermekte kullanılır.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<SCRIPT>…</SCRIPT>
" Amacı: Bu etiket, bir dokümanın içine çalıştırılabilir bir script'i ekler.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o src="URI": Script'i içeren bir dokümanın URI'si.
o type="metin": Kullanılan script dili.
o defer: Bu nitelik, script'in dokümana herhangi bir içerik eklemediğini belirtir.
" Eski Nitelikler: language
" Diğer Nitelikler: charset

<SELECT>…</SELECT>
" Amacı: Bu etiket, bir forma bir menü kontrolü ekler.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o name="metin": Düğmenin ismi.
o size="sayı": Bir menüde gösterilecek öğe sayısı, kaydırılan bir liste kutusu olarak sunulur.
o multiple: Bu nitelik, menüden birden fazla öğenin seçilebileceğini belirtir.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, disabled, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeyup, onkeypress, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tabindex, title

<SMALL>…</SMALL>
" Amacı: Bu etiket, normalden daha küçük bir yazı tipiyle gösterilmesi gereken metni içerir. Eskimiş olmamasına karşın, HTML 4.0 tanımı, Style Sheet'leri daha iyi bir alternatif olarak önerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<SPAN>…</SPAN>
" Amacı: Bu etiket, bir dokümanın küçük bir kısmını kendi bloğu içine alır. <DIV> gibi, içeriği içeride organize etmekte kullanılır ve niteliklerle birlikte kullanılarak o kısmın sunulma tarzını değiştirebilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: align, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<STRIKE>…</STRIKE>
Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

<STRONG>…</STRONG>
" Amacı: Bu etiket, güçlü vurgu gerektiren metni içerir. Web tarayıcılarının çoğu bu metni koyu gösterir. <EM> etiketi ile metin üzerinde daha az vurgu sağlayabilirsiniz.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<STYLE>…</STYLE>
" Amacı: Bu etiket, bir dokümanın başlığında Style Sheet kurallarını belirler.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o type="metin": Kullanılan Style Sheet dili.
o media="metin": Style Sheet'in gösterilmesi hedeflenen ortam.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: dir, lang, title

<SUB>…</SUB>
" Amacı: Bu etiketin içerdiği metin alt simge olarak gösterilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<SUP>…</SUP>
" Amacı: Bu etiketin içerdiği metin üst simge olarak gösterilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<TABLE>…</TABLE>
" Amacı: Bu etiket, dikdörtgen hücre satır ve sütunları içeren bir tablo halinde düzenlenecek bilgiyi içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o border="sayı": Tablonun etrafındaki çerçevenin kalınlığı. Çerçevenin gösterilmemesi gerekiyorsa "0" değeri kullanılır.
o cellpadding="sayı": Bir tablo hücresinin içeriği ve çerçevesi arasındaki boşluk miktarı.
o cellspacing="sayı": Tablodaki hücrelerin arasındaki boşluk miktarı.
o frame="metin": Tabloyu çevreleyen bir çerçevenin (varsa), kenarları.
o summary="metin": Tablonun amacının ve yapısının bir özeti. Bu, görsel olmayan Web tarayıcısı yazılımları için kullanılır.
o rules="metin": Bir tablodaki hücrelerin arasında görülecek çizgiler (varsa).
o width="sayı": Tablonun istenen genişliği. Bu, piksel cinsinden veya tarayıcının kullanabildiği alanın yüzdesi cinsinden belirtilir.
" Eski Nitelikler: align, bgcolor
" Diğer Nitelikler: class, dir, frame, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<TBODY>…</TBODY>
" Amacı: Bu etiket, bir tablonun bir veya daha fazla satırındaki hücreleri içerir: Bu tablonun gövdesidir. Tabloda <THEAD> veya <TFOOT> satırı varsa, tablonun gövdesini içermek üzere <TBODY> etiketinin kullanılması gerekir. Bir tablonun gövdesinin, başlık satırında (header) ve alt satırında (footer) aynı sayıda sütunun bulunması gerekir.
" Başlangıç Etiketi: Seçime bağlı
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

<TD>…</TD>
" Amacı: Bu etiket, bir tabloda başlık bilgisi içermeyen bir hücreyi kapsar.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler:
o headers="metin": Geçerli hücre hakkında bilgi sağlayan başlık hücreleri, farklı hücrelerin id nitelikleri birbirinden boşlukla ayrılır.
o scope="metin": Başlık hücresinin hakkında bilgi sağladığı tablo hücresi grubu.
o abbr="metin": Hücre içeriğinin kısaltılmış bir versiyonu.
o axis="kategoriler": Birbirinden virgülle ayrılmış, hücrenin ait olduğu kategorilerin listesi.
o rowspan="sayı": Hücrenin kapladığı satır sayısı.
o colspan="sayı": Hücrenin kapladığı sütun sayısı.
" Eski Nitelikler: bgcolor, nowrap, height, width
" Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign


<TEXTAREA>…</TEXTAREA>
" Amacı: Bu etiket, bir forma bir metin girdisi kontrol alanı ekler.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler:
o name="metin": Kontrolün ismi.
o rows="sayı": Metin alanındaki satır sayısı.
o cols="sayı": Metin alanındaki sütun sayısı.
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, disabled, id, lang, onblur, onchange, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onselect, readonly, style, tabindex, title

<TFOOT>…</TFOOT>
" Amacı: Bu etiket, tablodaki tüm diğer satırların altında alt satır olarak görülen bir tablo satırını içerir. <THEAD> etiketi gibi, bu alt satır tablodaki belirli sütunlar hakkında bilgi sağlamakta kullanılabilir. İlişkili olduğu <TBODY> ve <TFOOT> tablo satırlarıyla aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır. Bir tablonun alt satırının, o tablodaki <TBODY> etiketlerinden önce yer alması gerekir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

<TH>…</TH>
" Amacı: Bu etiket, bir tabloda başlık bilgisi içeren bir hücreyi içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler:
o headers="metin": Geçerli hücre hakkında bilgi sağlayan başlık hücreleri, farklı hücrelerin id nitelikleri birbirinden boşlukla ayrılır.
o scope="metin": Bu başlık hücresinin hakkında bilgi sağladığı tablo hücresi grubu.
o abbr="metin": Hücre içeriğinin kısaltılmış versiyonu.
o axis="kategoriler": Bu hücrenin ait olduğu kategorilerin birbirinden virgülle ayrılmış haldeki listesi.
o rowspan="sayı": Hücre tarafından kaplanan satır sayısı.
o colspan="sayı": Hücre tarafından kaplanan sütun sayısı.
" Eski Nitelikler: bgcolor, nowrap, height, width
" Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

<THEAD>…</THEAD>
" Amacı: Bu etiket, tablonun diğer tüm satırlarının üzerinde başlık olarak görülen bir tablo satırını içerir. <TFOOT> etiketi gibi, bu başlık tablodaki belirli sütunlar hakkında bilgi sağlamakta kullanılabilir. İlişkili olduğu <TBODY> ve <THEAD> tablo satırlarıyla aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır. Bir tablonun başlığının, o tablodaki <TBODY> etiketlerinden önce yer alması gerekir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

<TITLE>…</TITLE>
" Amacı: Bu etiket, dokümanın başlığını içerir. Web tarayıcılarının çoğunda, bu başlık tarayıcı penceresinin başlık çubuğunda gösterilir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: lang, dir

<TR>…</TR>
" Amacı: Bu etiket, bir tablodaki bir hücre satırını içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Seçime bağlı
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign


<TT>…</TT>
" Amacı: Bu etiket, sabit boşluklu veya teletype yazı tipiyle gösterilmesi gereken metni içerir. Bu etiketin eskimiş olmamasına karşın, HTML 4.0'da daha iyi bir alternatif olarak Style Sheet'ler önerilmektedir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<U>…</U>
Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

<UL>…</UL>
" Amacı: Bu etiket, numaralandırılmayacak bir öğe listesini içerir. Listedeki her öğe <LI> etiketiyle belirtilir. Web tarayıcılarının çoğu, bu sırasız listeleri her öğeden önce yer alan bir madde imi karakteriyle gösterir. Bir numaralı liste,

<OL> etiketini gerektirir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: compact, type
" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title


<VAR>…</VAR>
" Amacı: Bu etiket, bir değişken ismini veya bir bilgisayar programında kullanılan bir komut satırı ifadesini temsil eden metni içerir.
" Başlangıç Etiketi: Gerekli
" Bitiş Etiketi: Gerekli
" Özel Nitelikler: Yok
" Eski Nitelikler: Yok


" Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title