MICROSOFT WORD PROGRAMININ MENULERİ VE KISAYOLLARI
(Word programı çeşitli fax formları, yazılar ve özel formlarınızı oluşturmak için kullanılır.)

TANIMLAR VE PÜF NOKTALARI:

BASİT TANIMLAR: (Her Word Dosyası için kullanılan tanımlar)

FILE (Dosya)
Dosyada yapılacak her türlü değişiklik FILE komutu ile yapılmaktadır.

New: Yeni bir Dosya (Boş Dosyalar) açmak için,
Open: Önceden yapılıp kaydedilmiş bir dosyayı açmak için,
Save: Yeni hazırlanmış bir dosyayı Kayıt etmek için,
Not: Burada dikkat edilmesi gereken 2 önemli nokta vardır.
1- Save in bölümü Kayıt olayının hangi folder'a (Klasöre) yapılacağının belli edildiği bölümdür. Save in bölümü hiç kullanmadığımız bir folder'da kaldı ise dosyanın silindiğini sanarak paniklememize neden olabilir.
2- Save as type (Kayıt tipi) Bilgisayardaki
Microfost Office Programı 95 ise Word 6.0/95,
97 ise Word 97 & 6.0/95 seçilmelidir.
* Dosyanın kimse tarafından açılmamasını istiyorsanız Options tuşuna basarak Password to open ve Password to modify bölümlerine şifrelerinizi giriniz. Dosyayı açtığınız zaman bu şifreyi doğru yazmadığınız sürece dosya açılamayacaktır.
Save As: Kullanmış olduğunuz dosyanın aynısından bir tane daha oluşturmanızı sağlar.Save Bölümündeki Not ve * Save As içinde geçerlidir.
Page Setup: 4 Bölüme ayrılır. Bunlar;
Margins (Sayfa Sınırı): Sayfa sınırının ayarlandığı bu bölümde alt, üst ve sağ, sol taraftan verilecek olan boşluklar tanımlanabilir.
1- Margins (Sayfa Sınırı): Sayfa sınırının ayarlandığı bu bölümde alt, üst ve sağ, sol taraftan verilecek olan boşluklar tanımlanabilir. Ayrıca Sayfa'nın başlık kısmına yazılacak yazı (Header) için yapılacak boşluk ve en altına tarafına yazılacak yazı (Footer) boşluk ayarıda buradan yapılır.
2- Paper Size (Sayfa büyüklüğü): Sayfa'nın büyüklüğü Paper size kısmından A4-A3-B5-B5 hangisi ise seçilmelidir. Genişlik ayarı width kısmından; Yükseklik ayarı ise height kısmından elle ayarlanabilir. Ayrıca kağıdın dik ya da yan duruşu Orientation bölümündeki Portrait ve Landscape komutları aracılığıyla seçilebilir.
3- Paper Source (Kağıt Kaynakları): Bu kısımdan kağıt tipi seçilebilir.
4- Layout: Burada Alt ve Üst başlıklara yazıların tek sayfalarda görünüp diğerlerinde görünmemesi ve hatların sıralı numara verilmesi içindir.
Print Preview: Döküm öncesi ön görünüşdür. İlk tuş Döküm, İkinci yakın görünüş (Zoom) ya da bu menüden çikmadan sayfada değişiklik yapmak, Üçüncü tuş ekranda tek sayfa görmek için, dördüncü tuş Ekran birden fazla sayfa görmek için, beşinci tuş görünüş için yapılacak ayar, altıncı tuş cetvel ayarı, yedinci tuş sayfaya sığdırmak için, sekizinci tuş tam ekran görünmesi için, Close tuşuda bu menüden çıkış için kullanılır.
Print: Dökümün alınması için gerekli olan son safhadır. İlk olarak Printer Name kısmına dökümü gönderecek olduğumuz printer'ı tanımlarız. Status kısmında Idle yazıyor ise Printer'ın o an itibarı ile boş olduğu ve dökümün yapılabileceği belirtilmektedir. Dökümün bütün sayfalar mı yoksa sadece bizim belirteceğimiz sayfalar mı olduğunu belli etmek için Print range kısmından işaretleme yapmamız gerekiyor. Tüm sayfaları dökmek için All, o an ekrandaki sayfayı dökmek için Current page, bizim istediğimiz sayfaları dökmek için de Pages kısmından hangi sayafalar ise 1-.. şeklinde seçilmelidir. Dökümden 1 kopya alacak isek Copies bölümünden Number of copies'i 1; 1'den fazla istediğimiz kadar olan sayıyı yazmalıyız. Ayrıca bu tuşun altında bulunan Collate tuşuda 1'den fazla olan dökümlerde baştan sona doğru yada kaç kopya ise önce ilk sayfa kopyalarını daha sonra diğer sayfaların kopyalarının dökümünün olacağını bize seçme imkanı verir.

EDIT (Yayına hazırlama)
Dosyadaki yapılanların değişikliğe uğraması, çoğaltıması ve de gerekli olan diğer işlemler bu komutun altında toplanmıştır.

Undo Typing/Can't Undo: Yapmış olduğumuz bir işlem sonunda eğer hatalı bir davranışta bulunmuş isek geri gönüş için Undo Typing tuşuna basmamız gerekir. Eğer ki hatalı davranıştan sonra Kayıt yaptıysak Undo typing Cant Typing'e döner ve hatalı davranışımızı düzeltmemize izin vermez.
Repeat Typing/Can't Repeat: Yapılan hatalı davranışı Undo typing yaptıktan sonra tekrar eski haline dönmesini istiyorsak bu tuşu kullanmamız gerekir.
Cut: Belirtilen Kelime, metin, paragraf ya da herhangi bir yerin Kesme işine yarar. Bu kesilen parça diğer bölüme yapıştırılabilir. Yapılan işlem sonunda kesme işleminin yapıldığı yer silinmiş olarak görünür.
Copy: Belirtilen yerin kopyalanması için kullanılır.
Paste: Yapıştırmak için kullanılır.
* Yapıştırma işlemi kendi başına bir işe yaramaz. Yapıştırma işleminden önce yapıştırmanın kesmemi yoksa kopyalamamı şeklinde olacağını belirtmemiz gerekir.
Paste Special: Yapıştırma (Paste)'de olduğu gibi yine yapıştırma için kullanılır. Yalnız tek farklı tarafı Yapıştırmanın ne şekilde yapılacağını gösterir. Resim, Text ya da değişik şekillerde yapıştırma işleminin yapılacağının belirtilmesi lazımdır.
Clear: Belirtilen kelime ya da kelimeleri silmek için kullanılır. Yalnız sil komutu verilmeden önce silinecek yerin belirtilmesi gerekir.
Select All: Tüm sayfaların seçilmesi içindir.
Find: Yazılmış olan bir metni bulmak için kullanılır.
* Örneğin "Elektrik" kelimesini aratmamız gerekiyor. Fakat Elektrik kelimesinin sonunda ya da başında bir harf var ise *Elektrik* yazarak Find Next tuşu ile arama işlemi yapılır.
Replace: Yazılmış olan bir metni değiştirme işine yarar. Mesela Beton yazdığımız yazıları Demir olarak değiştirmek istiyorsak Find what bölümüne Beton Replace with bölümüne Demir yazmamız ve de Replace tuşuna basmamız yeterlidir. Eğer ki sayfada birden fazla aratılan kelime olduğunu biliyorsak Replace All komutunu kullanmamız gerekir.
Go to: Gitmek istediğimiz sayfa, bölüm, hat, komut ya da Not'lara kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağlar. Yalnız Go to what bölümüne gitmek istediğimiz şekli işaretledikten sonra Enter .….. number bölümüne numarayı girmemiz gerekir.

VIEW (Genel Görünüş)

Normal: Sayfa Görünüşünün Normal bir şekilde olması için kullanılır.
Online Layout: Sadece sayfa başlıklarının sol taraftaki bölümde görünüp sayfanın tamamının sol bölümde görülmesi için ayarlanmış görünüş cinsidir.
Page Layout: Sayfa'nın görülmesi için en ideal menüdür. Sayfanın sonu başı rahatlıkla görülebilir.
Outline: Hat çizgilerinin görünmediği karelerle belirtildiği kısımdır.
Toolbars: Ekranının üst bölümünde görünen görev çubuklarının menüde görünmesi sağlar. Tek yapmamız gereken hangi çubuğun çıkmasını istiyorsak o komutu tıklamak. Normal çubukların görünmesi için standard ve formatting'in seçilmesi yeterlidir.
Ruler: Sayfanın solundaki ve üstündeki cetveli açmak içindir.
Header and Footer: Sayfa'nın üst ve alt bölümlerine yazılacak olan başlıklar bu kısımda belirtilir ve her sayfanın başında görünür.
Full Screen: Sayfa'nın Tüm ekranda görünmesi içindir.
Zoom: Sayfa'nın görünüş yüzdesini ayarlamak içindir.

INSERT (Bölüm açmak)

Bu komut genel olarak satır, sütun, aralık, komut ve sayfa açmak için kullanılır.

Break: Sayfa'nın istenilen yerden ayırılması için kullanılan bir komuttur.
Page Numbers: Sayfa numarası vermek için kullanılır. Position kısmı numaranın Sayfa'nın yukarısına mı aşağısına mı, Alignment ise bu rakamın sol, orta ya da sağ tarafa yazılacağının belirtildiği bölümlerdir. Numaralandırmanın ilk sayfadan başlaması için Show number on first page işaretlenmelidir. Bunun yanı sıra numaralandırmanın dışında alfabetik sıralamada yapılabilir. Bu da Format kısmından işaretlenebilir.
Date and Time: Yazıyı yazdığınız günün Tarih ve saatini atomatik olarak yazdırmak bu menü ile mümkündür.
Field: Bu menü aracılığıyla bir çok şey yapabiliriz. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz. Örneğin bir fax formu hazırladık ve bu formda tarih/saat kısmı var ve biz bu bölüme tarihin otomatik olarak gelmesini istiyoruz. İşte o zaman Date and Time kısmında ne tür bir tarih yazılacağı (Dosyanın oluşturulduğu, Döküm alındığı, Kayıt alındığı ya da gündelik tarih) ayarlanabilir. Bir diğer komutta aynı Excel programında olduğu gibi formüllerin yazıldığı kısımdır. Formülleri yazmak için Equations and Formulas kullanılmalıdır. Bir diğer komutta Mail Merge'dir. Bu komut çeşitli bilgileri tek dosya altında birleştirmek için hazırlanmıştır. Basit bir örnekle Firma Adres bilgilerini bu bölüme yazabiliriz.
Symbol: Klavye üzerinde bulunmayan sembolleri bu menü sayesinde kolaylıkla görür ve gerekli yerlere yapıştırma işlemi yapabiliriz.
Footnote: Bu komut dipnot anlamına gelmektedir. Sık kullanılmamaktadır.
Picture: Hazırlamak olduğunuz dosyaya mesela amblem yapıştırmak istiyorsunuz o zaman bu komut ile istenilen şeyi monte etmek mümkündür. Bunun yanı sıra resim, tablo ve şema da eklenebilir.

FORMAT (Biçimlendirme, Genel düzen)
(Bu komut sayfadaki genel düzen ve biçimlendirme için kullanılır.)

Font: 3 bölümde incelenebilir.
1- Font: Yazı şekli Font'tan, Yazı stili Font style'dan, Büyüklük ise Size kısmından ayarlanabilir. Ayrıca yazının altına çekilecek çizgi çeşitleri Underline ve yazının rengi Color kısmından yapılır. Ayrıca oC - mm 2 gibi yazının yukarı ufaltılarak çıkarılması gereken yerlerde superscript, tam tersi alta inmesi gereken yerlede ise subcript seçilmelidir. Diğer değişiklikler ise Efects kısmından seçilebilir.
2- Character Spacing: Yazının ölçeği Scale kısmından yüzdesel olarak ayarlanabilir. Ayrıca yazının genişlik ayarı spacing bölümünden, yükseklik ayarı ise position kısmından yapılabilir.
3- Animation: Yazının ekran üzerinde hoş görünmesi için gerekli hareketler (Animasyonlar) Animation sayesinde yapılır.
Paragraph: Yazılmış olan bir paragrafın soldan ve sağdan verilecek boşlukları Indentation bölümünden ayarlanabilir. Ayrıca paragrafları arasını (başı ve sonu) Spacing kısmından Before / After komutları ile halledebiliriz. Ayrıca yazılan satırların arasını açmakta Line spacing kısmından yapılabilir.
Bullets and Numbering: Satırların başına konulacak çeşitli şekiller Bulleted kısmından, Numara ve harfler Numbered kısmından, İçiçe giden numaralar ise Outline Numbered kısmından (1 - 1.1 - 1.1.1 gibi) yapılabilir. Ayrıca Customize bölümünden ise numaralarda yapılacak özel ayarlama ve Font ayarlamaları yapılabilir.
Borders: 3 kısımda inceleyebiliriz.
1- Borders: Satır'ın, Tablo'nun dışına çekilecek çizgiler bu kısımdan yapılabilir. Çizginin büyüklüğü Width kısmından, rengi Color ve şekli ise setting kısmından ayarlanabilir.
2- Page Borders: Sayfanın en dışına çekilecek çizgidir. Çizgi ayarları Borders'ta anlatılan gibidir.
3- Shading: Yazılan yazının önemli yerlerinin üstünü çizmemiz gereken yerlerde bu komut kullanılır. Style kısmı rengin üstüne çekilecek desenleri ayarlamak içindir.
Columns: Bir satır istenilen kadar bölüme ayrılarak yazıların yan yana yazılması sağlanır.
Change Case: Yazılmış olan bir yazının küçük harflerle yazılmış ise büyük harfe çevrilmesi ya da tam tersi bu kısımdan yapılır (UPPERCASE / lowercase). Ayrıca Yazılan bir metinin baş harflerinin büyük diğer harflerinin küçük ya da tam tersi bu kısımdan yapılır (Title Case / tOGLLE cASE). Paragraf başları ve noktalardan sonra gelen harflerin baş harflerinin büyük yazılması Sentence case kısmından yapılır.

TOOLS (Aletler, Menü çubukları)
(Bu menüde menü çubuklarını ayarlama ve dosyadaki değişiklik yapılabilir.)

SPELLING: Yazılımda yanlışlık var ise bunları size gösterir ve de değişiklik yapıp yapmayacağınızı sorar. Yazılımda yanlışlık olduğunu saptadığı kelimeyi Not in Dictionary bölümüne doğrusunu ise Suggestions bölümüne yazar. Eğer değişiklik yapmayacaksak Ignore, değişiklik yapacaksak change işaretlenmelidir.
LANGUAGE: Yazılımdaki yanlışlıkların hangi dilde yapılacağı set language kısmından ayarlanmalıdır. Eğer bu ayar yapılmazsa hafızada hangi dil varsa Spelling bu dile göre yapılcaktır.
WORD COUNT: Dosyadaki sayfa, kelime, karakter, paragraf ve hat sayıları burada belitilmektedir.
MERGE DOCUMENTS: Birleştirme yapılacak dosya burada belirtilecektir.
PROTECT DOCUMENT: Dosyayı korumak içindir. Dosyaya bu komut ile şifreleriz ve herhangi bir hareket yapılması engellenmiş olunur.
MAIL MERGE: Yukarıdaki paragraflarda da belirttiğimiz gibi özel adres ve telefon defterinin kolaylıkla görünmesi için yapılan olan dosyanın formu bu menüden yapılır.
ENVELOPES AND LABELS: Zarf ve etiket yazıları bu menüler sayesinde yapılır.
LETTER WIZARD: Mektup formunu uğraşmadan bu menü sayesinde kolaylıkla bularak mektubumuzu yazabiliriz.
MACRO: Programlama yapabilmek için gerekli olan komuttur.
OPTIONS: View ekranda görünmesi gerekli olan Yatay-düşey çubukları, sayfanın solundaki cetvel, durum menüsünün ve diğer bazı menülerin çıkarılmasına yarayan bölümdür. Save otomatik olarak kayıt olayının dakikasının ayarlandıpı bölümdür. Ayrıca buradan dosyaya şifrede Password to open / Password to modify kısmından yapılabilir.

TABLE (Tablolar)
(Bu menü ile tabloları çeşitli şekillerde biçimlendirebiliriz.)

DRAW TABLE: Tablonun çizilmesi için gereken menü çubuklarını ekrana çıkarır.
INSERT TABLE: Tablo açmak için kullanılır. Kaç satır ve sütun açılacağının belirtilmesi lazımdır. Sütun açmak için Number of columns, Satır açmak için Number of rows kısmına rakam girerek kaç adet açacağınızı belli etmeniz gerekir. Sütunun yükseklik ayarı Column width bölümünden ayarlanır.
INSERT ROWS: Satır açmak için kullanılır.
DELETE ROWS: Satır silmek için kullanılır.
SPLIT CELLS: Açılmış olan satır ve sütunların arttırılıp azaltılması için verilen komuttur.
SORT: Sınıflandırmak, sıralamak için kullanılır. Bu komut en çok tarih sıralamak ve alfabetik sıralama için kullanılır. Sıkça kullanabileceğimiz bir komuttur.
FORMULA: Formül bu komut sayesinde kolaylıkla yazılabilir. Basit hesaplamalar FORMULA ile yapılabilir.
HIDE/SHOW GRIDLINES: Görünmez çizgi olarak tarif ettiğimiz döküm esnasında görünmeyen çizgilerdir. Hide çizgileri ekranda gizlerken, show görünür hale getirir.

WINDOW: (Pencere)
(Bu menü sizin pencenizdir. Her türlü görüş açınızı bu menü sayesinde sağlayacaksınız.)

NEW WINDOW: Çalıştırmış olduğunuz dosyanın bir yan dosyasını oluşturur. Kullanmanızı pek tavsiye etmem.
ARRANGE ALL: Açmış olduğunuz yan dosyaları aynı ekranda aynı anda hangi şekilde görmek istiyorsanız görmenizi sağlar.
SPLIT: Ekranın bölünerek size en iyi görüş açısı sağlanması içindir.
* Açmış olduğunuz Word dosyaları Window Menüsünün altında sıralı olarak görünecektir.

HELP (Yardım)
Her türlü sorun karşısında yardım alabilmeniz içindir. Sıkça karşılacağınız bir komuttur.

KLAVYE ARACILIĞIYLA KISA YOL TUŞLARI: (Kolay erişim)

F1: Yardım, Help.
F5: Arama, değiştirme ve kolay ulaşım. (Find/ Replace/ Go to)
F7: Yanlış olan Yazının Düzeltilmesi içindir. (Spelling)
F8: Seçim yapmak için. (Örneğin tüm sayfa)
F10: Üst menü araçlarına tuşlarla ulaşabilmek için.
F12: Mevcut olan bir dosyadan bir tane daha oluşturmak için. (Save As)
Alt + F4: Kayıt yapmak için.
Alt + F5: Word'ün ekrandaki büyüklüğünü ayarlamak için.
Alt + F8: Macro'ya kolay erişim için.
Alt + F11: Visual Basic programına kolay erişim için.
Alt + Esc: Ekranda açık olan programlarda gezinir. Örneğin ekranda Excel, Word, Explorer açık ise aralarda geçiş bu tuşlarla yapılır.
Ctrl + 7: Menü çubuklarından Standard olanın görünmesi için.
Ctrl + U: Yazının altını çizmek için.
Ctrl + I: Yazıyı Italic (Yan) yazmak için.
Ctrl + O: Yeni bir dosya açmak için.
Ctrl + P: Döküm (Print) göndermek için.
Ctrl + S: Kayıt (Save) etmek için.
Ctrl + A: Tüm ekranı seçmek için.
Ctrl + F: Kelime Aramak için. (Find)
Ctrl + G: Gitmek istenilen hücreye ulaşım. (Go to)
Ctrl + H: Kelime değişikliği yapmak için. (Replace)
Ctrl + Z: Yapılan bir hatanın düzeltilmesi için. (Undo)
Ctrl + Y: Düzeltilen hatanın tekrar eski haline dönüşümü için. (Redo)
Ctrl + X: Kesme işlemi için. (Cut)
Ctrl + C: Kopyalama için. (Kopya)
Ctrl + V: Yapıştırma için. (Paste)
Ctrl + B: Yazıyı koyulaştırmak için. (Bold)
Ctrl + N: Yeni bir dosya oluşturmak için. (New)
Ctrl + O: Mevcut olan bir açmak için. (Open)